Odderkoret


                                                   Forside 

                                                  Kalender

 

Indkaldelse til generalforssamling i Odderkoret

mandag d. 7. Marts 2022

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bodil Nielsen og Anette Sørensen;

6. Valg af 2 suppleanter. På valg er Helge Rosenberg og Bodil Holm

7. Valg af 2 revisorer. På valg er Poul Rishede og Anne Friis Nielsen

8. Eventuelt


Husk at eventuelle forslag skal sendes til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.
Medbring selv kaffe/te, - der bliver serveret en ”lille en” til.


På bestyrelsens vegne,
Anette Sørensen

Husk at evt. forslag skal sendes til formanden senest 3 dage før

genralforsamlingen.