Historie

 

Et kor i 100 år: Odderkoret

Odderkoret 2020

Ved Odderkorets jubilæumskoncert lørdag d. 21. maj 2022

Odderkoret blev stiftet i 1920. Dvs, der fandtes et herrekor, som 'var visnet bort', som der står, og Thorvald Madsen blev opsøgt af nogle sangglade borgere og bedt om at lede et blandet kor. Han sagde heldigvis Ja!
Thorvald Madsen havde været bestyrer af Odder Friskole på Rørthvej siden 1914, og hans kone, Astrid, var organist i Valgmenighedskirken og der var meget musik i deres liv. Thorvald Madsen var også komponist og satte melodier til bl.a. Jeppe Aakjærs digte. Idealet for melodierne skulle være, at de skulle være 'lette at lære og svære at glemme'. Om lidt skal vi have en lille smagsprøve på det. Vi skal som fællessang synge 'Jeg er født på Jyllands sletter' og bagefter synger koret 'Stille hjerte, sol går ned', også på melodi af Thorvald Madsen.

Odderkoret hed, da det startede, Odder Blandede Sangkor. Nu ville damerne også være med, og ikke kun til pynt! Thorvald Madsen fik adskillige advarsler med på vejen af den aldrende kantor Andersen: 'Skuffelser og Ærgrelser blive De ikke fri for. Sangerne møder kun, når det passer dem. Selskabelighed går forud for Sangøvelser, og De kan være forvisset om, at mange af dem, de har nu, falder fra, når De mindst aner det.' Det var jo ikke særligt opmuntrende at starte et kor på. Men vi er nu trods alt blevet 102 år! Nu var hr. Madsen heller ikke hvem som helst. Han var en energisk kulturperson og personlighed, som beskrev egnen i bind efter bind, og han var drivkraften til, at Odder Museum blev en realitet, og blev i en sen alder slået til Ridder af Dannebrog for sin indsats.  

Der er sagt meget om det at synge i kor. Ved korets 75 års jubilæum var det daværende dirigent, Birgitta Faddersbøll, der udtalte, at 'et kor er en sær størrelse, den ene dag kan det klinge forrygende godt, for ugen efter at lyde som en astmatisk cykelslange.'

Karen Bünemann, som har været så rar at træde til her i foråret, da vi stod uden dirigent, har denne udlægning: 'Det er en kendt sag, at man bliver glad af at synge. Når man synger sammen med en anden, bliver man mere glad. Og når man synger i kor, hvor melodien beriges med harmonier, sker der noget vidunderligt: Sangen løfter sig i samklang og velklang, og man kan mærke i krop og sjæl, at man er en del af noget større.' Karen kendte os, hun har været vores dirigent i næsten 10 år, og vi er meget glade og taknemlige, da hun sagde ja til at komme og lede os igennem, så vi kunne fejre, at vi blev 100 år for 2 år siden.
Så: Tak til Thorvald Madsen og Karen – og alle de dirigenter, der har været der imellem.

En dirigent....
Vælger sange, lytter, smiler, inspirerer, dirigerer, ser glad ud, ser tilfreds ud, øver sig (meget), spreder sangglæde, laver stemmetræning, varmer op, giver musikforståelse, laver strækøvelser, laver program til koncerter, finder tonen!

Alt dette – og meget mere – har korets dirigenter gjort i over 100 år. En stor TAK til den altid uundværlige dirigent!

Odderkorets historie, traditioner og aktiviteter kan man læse om på korets hjemmeside, hvis man har lyst til det. Man kan også finde en meget fyldestgørende artikel i 'I godt Selskab', skrevet af Johannes Dalsgaard, et tidligere medlem og formand for koret, i forbindelse med vores 90 års jubilæum.

Vi havde i mange år bl.a. den dejlige og meget festlige tradition at deltage i Nordiske dage med venskabskor fra Vennesla i Norge, Salo i Finland, og har især haft et meget nært samarbejde og venskab med det svenske Kathrineholms Kammerkor. Det har uden tvivl været medvirkende til at vi meget gerne synger svenske sange og viser.

Men nu skal vi videre med sangene, og nu er det 'Jeg er født på Jyllands Sletter', og vi skal alle sammen synge. Og hvis I ikke kender den, så fortvivl ikke, - den hører til kategorien, 'Let at lære, svær at glemme.'

 

- - - - - - - - -

 

Den 24. april 2020 blev Odderkoret 100 år. Denne store begivenhed skulle selvfølgelig markeres, med jubilæumskoncert, festmiddag og dans. Og med en jubilæumssang, 'Som et Frø', komponeret og skrevet til lejligheden af Helge Teglgård. Et lille uddrag er med herunder. 

Det hele var planlagt. Men en lille virus, Covid19, satte en stopper for festlighederne! Og for korsang i de hele taget, til og med sommerferien. Nu har vi rejst os til 'kamp' i Odderkoret og synger lystigt med de restriktioner og retningslinjer, vi bliver pålagt. 2 meters afstand til alle sider kan få et kor til at se stort ud og fylde. Og fylde i Odder har vi gjort i 100 år på mange måder. 

'Som et frø varsomt lagt i den sorteste muld
Strækker rødder imod jordens indre
Som den dybeste drone, de breder sig ud
Gennem 100 somre og vintre
Smag af salt og af vind fra den østvendte kyst
Puls af dybeste lag midt i landet
Varme stemmer der toner af liv og af lyst
Sender lydbølger ind over sandet .
Og hør: En klar og kølig klang
Af lyse nætter og af skumringstimer
Og hør: En stærk og sagte sang
Eet åndedræt, en lang og ubrudt linje
Og hør: Et hjerteslag, der slår
Med samme rytme gennem 100 år'

Hvad vil det sige at synge i kor, at være en del af Odderkoret?

Det er ret fantastisk, nogen gange kaotisk, til tider magisk! Vi kommer hver især med det, vi har af stemmemateriale, og i et socialt fællesskab med dirigenten ved roret skaber vi musik, vellyd når det går bedst - og venskab med sang og musik som fælles omdrejningspunkt. 

Og det er endda bevist at være sundhedsfremmende at synge sammen. Det er vanedannende medicin uden bivirkninger, med afhængighed som følge. 

Karen Bünemann, vores dirigent, er inspiratoren og læreren, der får koret til at indtage medicinen, side by side, så indlæring bliver til musikalsk udtryk. 

Tillykke med at vi er blevet 100 år!

Korets alder – og en god del af medlemmernes – vidner om den gensidige afhængighed. Tak til Thorvald Madsen, som startede koret for 100 år siden og tak til Karen Bünemann, vores nuværende dirigent, og alle de dirigenter der har været der imellem! Tak for inspiration, tålmodighed, humor, viden og musikalitet, som har gjort det muligt at gøre ganske almindelige Odder – borgere til musikskabende sangere.

2020 er et jubilæumsår på mange fronter, også i Odderkoret, og vi vil rigtig gerne markere det. Så vi prøver igen: Lørdag d. 5. december fyrer vi en kombineret jubilæums-, advents- og julekoncert af i forsamlingshuset ved Valgmenighedskirken i Odder. Og hvad er mere passende?  Det var jo  på Kirkebakken det hele startede, med Thorvald Madsen som dirigent, forfatter, komponist, historiker og skolebestyrer på Den Lille Friskole på Kirkebakken. Og hans kone, Astrid, var organist i Valgmenighedskirken. 

Da Thorvald Madsen overtog og genstiftede koret, dengang Odder Blandede Sangkor, efter den aldrende kantor Andersen, fik han denne advarsel med på vejen: 'Skuffelser og Ærgrelser bliver De ikke fri for. Sangerne kommer kun, når det passer dem. Selskabelighed går forud for sangøvelser, og de kan være forvisset om, at mange af dem, de har nu, falder fra, når de mindst aner det.' Det skræmte heldigvis ikke Thorvald Madsen, og der har siden da været mange trofaste og sangglade korsangere i Odderkoret.

Vi håber, at det bliver muligt at fejre de 100 år, om end på et mindre og mere stilfærdigt niveau end først planlagt.  

Og så har man jo lov at sende gode ønsker med fødselaren. Og mit må være, at Odderkoret består mange, mange år endnu og er med til at give Odder – borgere samme opbyggelige  musikoplevelser, som vi nu nyder godt af. 

Må Odderkoret få et dejligt jubilæumsår 2020.  

Bodil Nielsen

 

Jubilæumsindlæg til Odderkorets hjemmeside

 Det er en kendt sag at man bliver glad af at synge. Når man synger sammen med en anden bliver man mere glad. Og når man synger i kor, hvor melodien beriges med harmonier, sker der noget vidunderligt: sangen løfter sig i samklang og velklang, man kan mærke i krop og sjæl at man er en del af noget større!

Denne oplevelse har sangere i Odderkoret hver mandag aften. Odderkoret har i et århundrede været rammen om både musikalsk og socialt samvær, men udgangspunktet har altid været det at synge. Fædrelandssange, årstidssange, fjollesange, sange fra Norden, sange på andre sprog, kirkelige og verdslige sange – spændet i korets repertoire er vidt og varieret. Vi har sunget poesi i mange afskygninger, smukke, finurlige, sjove og alvorlige digte, som måske ville være forblevet ukendte, hvis ikke de var blevet sat i forbindelse med toner. Og melodier, som omvendt kan føje nye farver til et digt.

Det er skønt at lytte til, og det er fantastisk at synge med på. Følelser kan forløses, en melodi eller en tekst kan tale til noget dybt i én. Derfor ved vi korsangere, at korsang er så værdifuldt helt i egen ret, uafhængigt af om undersøgelser siger at man bliver sundere, klogere eller gladere af at synge i kor, hvilket vistnok er bevist mange gange.

Odderkoret har mange værdifulde traditioner, som bidrager til en god forankring i lokalsamfundet. Foreningen Norden, Rude Strand Højskole og adskillige af egnens kirker - for nu blot at nævne nogle eksempler - nyder godt af Odderkorets beredvillige medvirken til at gøre dejlige begivenheder endnu bedre ved at bidrage med korsange, der passer til lejligheden.

I de sidste 100 år har Odderkoret sunget sig til glæde og fællesskab under en strøm af forskellige dirigenter; mange Odderkor-sangere er trofast mødt op til sang uge efter uge, år efter år…, og har oplevet det særlige, der opstår når man bogstavelig talt har et fælles åndedræt.

Lad os håbe at koret vil leve godt i mange år endnu, med fællesskab og sang i højsædet! Tillykke med jubilæet, og HURRA for Odderkoret!

Dirigent Karen Louise Bünemann

   
 

Odderkorets 90 års Jubilæum
Odderkoret kan d. 24. april 2010 fejre 90 års jubilæum!

Odderkoret 2010

I 1995 skrev Klaus Melchior, at det var utroligt, at koret havde bestået i 75 år. Han havde desuden det håb, at koret måtte bestå i mange, mange år. Nu er vi blevet 90 år, og vi består endnu! Vi er et levende bevis på, at sang gør glad og sund og bringer mennesker sammen. Det er videnskabeligt bevist og veldokumenteret, at den hypotese er sand. Vi behøver dog ikke beviser. Vi, 30 glade sangere, møder bare op mandag efter mandag og mærker på egen krop, hvor sandt det er.

Vi er desuden så heldige, at vi altid har haft dygtige og tålmodige dirigenter, der har evnet at fastholde og inspirere os med et repertoire, der passer til korets interesser og kompetencer. Dette gælder i særdeleshed også korets nuværende dirigent, Kirsten Münster Berg, som gennem de sidste 2 sæsoner har tilført koret fornyet energi og inspiration. Som noget nyt og spændende arbejder vi med at udgive en cd med noget af vores yndlingsmusik. Vi regner med, at denne cd kommer på gaden i efteråret 2010.

Vi arbejder fortsat på at dygtiggøre os og få en god klang i koret, med jævnt fordelte stemmer.

 Vi er så heldige at have en stor og dejlig mands-gruppe, en væsentlig del af et kor. Vi er i Odderkoret til stadighed åben for nye sangere, gerne øvede, men også andre, som vil afprøve deres sangglæde i korsammenhæng. Det sker da over 3 uforpligtende prøveaftener, hvor man synger med i koret.

 Odderkoret har nu i godt et år været en del af Musikskolen for Voksne. Dette valgte vi for at slippe for det administrative arbejde, så vi derved helt og holdent kunne hellige os det, som vi helst vil bruge tiden til: Sangen og det sociale samvær. Det har vi bestemt ikke fortrudt. Vi synes, det er dejligt at være en del af Musikskolen for Voksne, som rummer en stor del af kommunens musikalske foreninger.

Lørdag d. 24. april fejrer vi jubilæumsdagen med en koncert på gymnasiet i Odder. Her deltager også Odder Kantori og Virringkoret. Disse to kor har vi et tæt og godt samarbejde med og det glæder os, at de vil være med denne dag, synge for os og synge sammen med os. Desuden får vi besøg af repræsentanter fra Katrineholms Kammerkör, ”gamle” korvenner fra Sverige, som vi har haft mange festlige og dejlige, musikalske oplevelser sammen med. Dette venskab er opstået gennem Foreningen Norden og venskabsby-besøgene, som vi har været en del af gennem mange år. Vi er meget glade for, at de fra Katrineholms Kammerkör rejser den lange vej til Odder for at være sammen med os.

Tillykke til alle i Odderkoret. Jeg håber og ønsker, vi får et godt jubilæumsår sammen – og et dejligt årti, frem mod de 100 år, fyldt med sangglæde og  musikoplevelser.

Bodil Nielsen

   
 

Odderkorets 75 års Jubilæum

Odderkoret 1995

75 år - er det ikke utroligt? I så lille en forening. Jo, og dog nej - for man skal ikke have været medlem af koret i ret lang tid, før man opdager, at det er noget ganske særligt. Hvilket fællesskab og hvilken glæde ved samvær. Når først, man har oplevet dette, kan man ikke undvære det, og koret har da også mange medlemmer, som har været med i rigtig mange år. Korets dirigenter har også en stor del af æren for dette, idet de har sammensat et repertoire, som er faldet i sangernes smag, og ved deres engagement har inspireret til, at medlemmerne fastholder interessen for koret.

Det har altid glædet koret at deltage i arrangementer, hvor det har haft mulighed for at vise, hvad det beskæftiger sig med til daglig, og på den måde skabe interesse for og kendskab til korsang, hvilket er formålsparagraffen i foreningens vedtægter. Og interessen for korsang må nok siges at være vokset de seneste år. Det ses tydeligt af de mange nye kor, der dannes, og på antallet af tilhørere til korkoncerter.

For Odderkoret er det et ønske, at korets stemmemateriale udnyttes på en måde, så kvaliteten er på et niveau, så også tilhørerne får glæde af sangen. Dette kræver, at der arbejdes med opvarmning, stemmetræning, vejrtrækning, tekstudtale o.m.m. - og ikke mindst, at der er en god mødedisciplin til øveaftener og koncerter. Fremmødet er i høj grad tilfredsstillende, og mon ikke det til en vis grad skyldes, at medlemmerne har erfaret, at en eventuel træthed og uoplagthed før en øveaften afløses af ny energi og opstemthed ved sangen og samværet.

Det kan undre, at så få mænd er motiveret til at synge i kor. Det ses jo ofte ved festlige lejligheder,  at ikke mindst de er i besiddelse af stor sangglæde, og gode stemmer. Da det er afgørende for den musikalske udførelse, at der er en korrekt balance imellem stemmerne i koret, håber vi på, at flere mænd vil melde sig som medlemmer af Odderkoret.

Til slut vil jeg ønske Odderkorets 51 medlemmer samt tidligere involverede dirigenter og korsangere hjertelig tillykke med de 75år, og håbe at koret fortsat må få fremgang og bestå i mange, mange år endnu.

Klaus Melchior

 

En Jubilæumshilsen

Siden Foreningen Norden, Odder, blev stiftet i 1944 har der i alle de forløbne år været et tæt samarbejde mellem Odder bl. Sangkor, nu Odderkoret og Foreningen Norden. Den 25. maj i år har samarbejdet ”Guldbryllup”.

I forbindelse med vort jubilæum har jeg gennemlæst protokollen, scrapbøger og vort arkiv og mange er de arrangementer, hvor koret og Norden har været aktive medspillere. Det gælder også arrangementer i vores venskabsbyer.

Frem til 1974 var det normalt, at byrådets repr. og foreningsformænd med ægtefælle var besøgs delegationen i venskabsbyerne - ledsaget af Odder bl. Sangkor og ikke alle de mange ”menige” grupper fra forskellige foreninger, som vi kender det i dag. Sidste år bestod ”delegationen” til Katrineholm af 5 busser med repræsentanter fra 23 forskellige foreninger og grupper - og selvfølgelig også Odder Koret.

I pinsen, juni 1963, arrangerede Odder bl. Sangkor, Katrineholms Mandskor og Odder Amatørorkester en festlig pinsemorgen koncert på Skovbakken.

I pinsen 1966 deltog Odder bl. Sangkor med Lis Langberg Hansen som dirigent i et venskabsby- stævne i Katrineholm sammen med et finsk kor fra Salo og 2 kor fra Katrineholm: Katrineholms Mandskor og ABF-koret, med Ingemar Pettersson som dirigent, et samarbejde som gennem årene har givet os utrolig mange dejlige oplevelser.

I 1968 var der pinsestævne i Odder, hvor Katrineholms Mandskor igen gæstede byen, ved dette stævne var Odders norske venskabsby repræsenteret for første gang.

Odderkoret har medvirket ved utallige venskabsbybesøg i Vennesla, Katrineholm og Salo. Bedst husker jeg korets medvirken i Vennesla 1985, hvor det skulle indvie Venneslas stolthed: En gågade, med en koncert fra musiktribunen på gågaden. I øsende regnvejr marcherede koret med fanen i spidsen, under paraplyer og i hvide / røde dragter, et flot syn på en regnvåd dag i Vennesla.

I er gode rejsefæller, når vi skal på venskabsbesøg, et smittende, festligt fællesskab præger jeres gruppe og vor rejse.

I er gode samarbejdspartnere, når vi selv har venskabsbesøg. Ingen glemmer den fantastiske stemning der opstår, når I samler jeres gæstende kor og sammen synger for på godnatsangene, medens unge og gamle med hinanden i hånden synger med af karsken bælg.

Vores efterhånden traditionelle før-jul stemning på Odder Højskole den første søndag i. december, bygger primært på jeres glade og ind imellem overraskende medvirken.

Tak for samarbejdet gennem 50 år, for mange givende oplevelser og held og lykke fremover.

Hjertelig tillykke med de 75 år.

Jens Nørgaard

   
 

Fik nyt Navn

Odder blandede Sangkor hedder nu "Odderkoret” efter 55 år med det gamle navn

ODDER — Det 55 år gamle sangkor Odder blandede Sang kor har fået nyt navn. Det hedder nu Odderkoret, hvilket findes mere praktisk og mundret.

Korets gamle formålsparagraf er dog stadig den samme. Koret skal fortsat fremme interessen for og kendskabet til enstemmig og flerstemmig sang i blandet kor.

Beslutningen om navneskiftet blev taget på generalforsamlingen. Bestyrelsen kom til at bestå at: Birgit Sennels, Ørting, (formand), Gunnar Johànsson, Saxild, (næstformand) Tom Hylleberg  Saxild, (sekretær), Margit Mortensen, Ørting, (kasserer), og Anna Munch-Jørgensen, Odder Korets dirigent er Lis Langberg Hansen.

I denne uge skal koret deltage i to større arrangementer som et led i den landsomfattende, ”Spil sammenuge”, der er arrangeret at samrådet for amatørkor, orkestre og teatre. Mandag aften gælder det omsorgsarbejdets store underholdningsaften på Centralhotellet, hvor også folkedanserne og Odder Amatør Orkester deltager. Torsdag 13. marts er der underholdningsaften på højskolen, arrangeret at Hads Herreds Musikskole.

   
 

Odderkoret  – et kor i vækst

Et kor er en ”sær størrelse”, den ene dag kan det klinge forrygende godt, for ugen efter at lyde som en astmatisk og utæt cykelslange!

Til afhjælpning af dette bruges lige dele af, godt humør, diverse vejrtræknings / gymnastiske øvelser, stemmetræning / stemmepleje, hårdt arbejde, motivation samt selvtillid.

Af dette får man et velklingende / -syngende kor. Odderkoret er et socialt velfungerende kor, som på trods af en 100 % tilvækst over de sidste par år, har formået at bevare den gode ånd - et godt sammenhold.

Et kor fungerer som et orkester, mangler et led til prøven, går en del af den store helhed tabt. Et meget stabilt fremmøde har dog bevirket at Odderkoret hovedsageligt er i vækst og fremgang, en udvikling som vil fortsætte over en lang årrække. Koret evner efterhånden at påtage sig større og sværere opgaver, mens det samtidig formår at bevare entusiasmen, og formidle sangglæden.

Mine ambitioner med Odderkoret, er vokset i takt med både tilvæksten, men også med den kolossale udvikling som er sket, både rent klangligt, men især musik forståelsesmæssigt.

Dette åbner mulighed for at lave helt specielle opgaver med koret. Det kan her nævnes at vi var det tredje kor i Danmark som sang Rued Langgaards ”Rosengårdsviser”, og med dette er stilen nok lagt.

Indenfor såvel det klassiske, kirkelige, folkelige eller rytmiske område, er det mit håb, at vi kan markere os med et utraditionelt repertoire, som vil få folk til at blive nysgerrige efter at høre mere.

Odderkoret påtager sig mange opgaver, specielt indenfor foreningen Norden. Dette bevirker at vi som regel har travlt med hele tiden at nyindstudere repertoire, fordi vi den efterfølgende måned skal i gang med nok engang nye opgaver.

På lang sigt ville det dog være en ønskedrøm for koret, at have et ”fri år” fra al optræden, og kun koncentrere sig om et større værk, eller indstudere mange af de ukendte danske sange, for måske at bånde dette til en CD?

To ønsker for fremtiden har jeg her til sidst: At få flere herrer ud af busken..., og som det andet, at få et andet og bedre øvelokale, hvor 50 ”mand” kan være - og ånde.

Til slut - TILLYKKE til alle jer der synger i koret, må vi få et godt jubilæumsår sammen.

Birgitta Faddersbøll

   
 

En dirigent…

- Vælger sange, lytter, smiler, inspirerer, dirigerer, ser glad ud, tæller en, to, tre..., si’r en gang til, ser gal ud, ser tilfreds ud, øver sig - meget, spreder sangglæde, laver stemmetræning, varmer op, giver musikforståelse, laver strækøvelser, laver program til koncerter, finder tonen!

Alt dette - og meget mere har korets dirigenter gjort i alle de år.

Korets dirigenter:

Thorvald Madsen

Eske Nielsen

Lis Langberg Hansen

Birgitta Faddersbøll

Karen Maria Baun

Søren Kjærgaard Nielsen

Kamma Bidstrup

Ragnhild Laumark

Cecilie Harbo Pedersen 

Kirsten  Münster Berg 

Karen Bünemann 

Freja Sibbern  ( Nuværende )

En stor tak til den altid uundværlige dirigent fra koret!

   
 

Stifteren af Odder blandede Sangkor

Jeg er født på Jyllands sletter

indgik som repertoire i de første mange år når Odder blandede Sangkor gav koncert.

Teksten er af Jeppe Aakjær og melodien til sangen blev skrevet af Thorvald Madsen i 1906. Da han i 1920 oprettede sangkoret var det helt naturligt, at han som dirigent fandt egne melodier og kompositioner frem.

Thorvald Madsen blev født i Vilslev ved Ribe, og med sin sønderjyske baggrund var det naturligt for ham at komponere melodier og kompositioner til Jeppe Aakjærs sange og digte.

Lokalhistorie og museumsarbejde var ligeledes Thorvald Madsens interesseområde, og han bidrog på mange måder til, at Odder Museum blev et seværdigt aktiv for Odder by.

Ved siden af skolearbejdet var det lokalhistorien, det optog ham mest. Han var en flittig forsker af arkiverne, og han skrev mange artikler til de lokale aviser. Hans bidrag til Hads Herreds historie findes i dag i flere bind.

Thorvald Madsen var dirigent for Odder blandede Sangkor i 18 år. Koret havde oprindeligt sangere fra Odder by, men allerede under Thorvald Madsens ledelse blev koret udvidet med sangere fra de små kommuner udenfor Odder.

I tæt samarbejde med Odder amatørorkester havde koret flere koncerter i og udenfor byen.

For sin indsats for skolens og det kulturelle område blev Thorvald Madsen nogle år før sin 80 års fødselsdag udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.

   
  Tilbageblik

Jeg overtog ledelsen af koret i 1936 efter Thorvald Madsen. Mange af kormedlemmerne havde tilknytning til Valgmenigheden og Friskolen - derfor blev koret også kaldt Kirkebakkens Sangkor. Det var hovedsagelig håndværkere og forretningsdrivende fra byen, en af dem, fru Sofie Mikkelsen opnåede at få guldnålen for 50 års ”tro tjeneste”. Da  jeg overtog koret begyndte vi at holde koncerter i Sognekirken.

Dengang var der ikke noget der hed aftenskolelov, så det var helt på privat basis, og kormedlemmerne betalte ca. 1 kr. om måneden for at deltage. Men foruden de aktive kormedlemmer, var der en gruppe passive medlemmer, jeg tror der var omkring 200, som gav økonomisk støtte til koret.

Vi øvede på Jernbanehotellet (det nuværende Italia), og efter at jeg overtog koret begyndte vi at holde koncerter i Sognekirken.

Vi holdt også forårskoncert, det foregik på Centralhotellet og var især for støttemedlemmerne, så havde vi gerne indøvet et sangstykke "Engang på Amager" - "Aprilsnaren" o. lign.

Af større værker sang vi: Når Fjordene blåner. Griegs Våren. Södermann Et Bonde Bryllup. Gades Elverskud og Fynsk Forår af Carl Nielsen.

Til jul havde vi også koncert i Sognekirken. Den blev arrangeret af Odder Dagblad, som sørgede for annoncer og programmer. Man betalte ikke entre, men der blev samlet ind til velgørende formål. Desuden sang vi på sygehusene (epidemisygehuset og det almindelige sygehus). Det var i Søster Valborgs tid, hun gjorde det altid så hyggeligt for os, så vi glædede os til at komme der. Endelig sang vi på "De gamles hjem".

I 1940’erne blev koret i Randlev slået sammen med Odder bl. Sangkor, og i 1942 blev koret medlem af østjyske Folkekor, som jeg blev dirigent for i 1944.

Ca. 1950 var vi med Foreningen Norden i Katrineholm. Det blev en stor oplevelse og mange af sangerne sluttede venskaber for livet.

Odder bl. Sangkor har altid stået mit hjerte meget nær, og jeg vil gerne ønske koret hjertelig til lykke med jubilæet, og håber det får en rig fremtid.

Eske Nielsen

   
 

Dannebrog Fane med mange minder Dannebrog

Valdemarsdag 1955 var en ekstra festlig og mindeværdig begivenhed for Odder Bl. Sangkor. For den dag fik koret overrakt en ny og særdeles smuk fane.

Siden har fanen været samlingsmærke for korets sanglige sammenhold.

Til fanens 40 årige historie knytter sig utallige rejser, sangstævner og fester i Odderkoret.

Den 15. juni 1995 fejres 40-års dagen for faneindvielsen.

Det var dyrlæge Møller Jensen som stedlig repræsentant for Danmarkssamfundet der overrakte den ny fane til koret tilbage i 1955. Dyrlægen slog selv det første søm i fanestangen for Kongen og Fædrelandet, korets formand blikkenslager Osvald Hansen slog det andet søm i for flaget, og dirigenten Eske Nielsen slog det tredie søm i for sangkoret.

Koret fik endnu en gave, idet et af de mest energiske medlemmer, fru glarmester Mikkelsen overrakte en dirigentklokke, hvori hun efter indgående arkivstudier havde ladet korets stiftelsesdato:

24. april 1920, indgravere tillige med datoen 15. juni 1955.

Dirigenten takkede hjerteligt for klokken og bad korets medlemmer bemærke dens fine, sprøde klang, for det er de små underklange, der betyder så meget for sangen og sangeren.

   
 
Odder Dagblad 24. november 1944

Odder bl. Sangkors 25 års Jubilæum

Erik Eriksen, Frøpakhuset, Formanden for Det bl. Sangkor, har bedt mig skrive lidt om Koret i Anledning af dets 25 Års Beståen. Jeg gør det gerne, fordi dette Kor har skaffet mig mange Glæder, også fordi jeg fra dets første Begyndelse stillede store forventninger til dets Præstationer; dog må jeg her sige, at ikke alle Forventninger blev indfriet. Koret var jo nyt, og det skulde have sin tid at blive indarbejdet.

Det var i Foråret 1919, jeg blev opfordret til at danne et blandet Kor. I Forvejen eksisterede der et Herrekor under Musikdirektør Sørensens Ledelse. Opfordringen til mig kom fra et Par Sangere, der havde sunget med i det fortrinlige Sangkor, oprettet 1890 og ledet af Kantor A. J. Andersen.

Kort før Koret blev en Kendsgerning, udtalte Andersen en dag til mig: "Jeg vil håbe, De får Lykke og Held med Arbejdet, men, føjede han til som sin Erfaring, "Skuffelser og Ærgrelser bliver De ikke fri for; Sangerne møder kun, når det passer dem. Selskabelighed går forud for sangøvelser, og De kan være forvisset om, at mange af dem, De nu har falder fra, når De mindst aner det". Kantor Andersen var af den Slags Mennesker, der talte frit fra Leveren, og en Del af hans Erfaringer har jeg som de fleste andre Dirigenter - måttet sande.

Som ovenfor nævnt oprettedes Koret, da den første Verdenskrig var forbi. Til Formand blev valgt Købmand Kaaber, en i mange henseender stærk interesseret Mand, og som både havde fin Sang- og Musikkultur, Han gjorde et stort uegennyttigt Arbejde for Korets Trivsel, og det skyldes i Særdeleshed hans energiske Virke, at Sangkorets Medlemsantal allerede i 1920 var oppe omkring de 40. Blandt disse var der adskillige gode Sangere, der gennem årene bevarede Interessen for god og levende Sang.

Man skal vogte sig for at nævne navne, men jeg vil gerne have Lov til at mindes Malermester Jensen. Hvem af de ældre husker ikke hans rungende udprægede Bas? Og så var der det hos Jensen, at han meget nødig forsømte en Sangaften, skøn han sang både i Herrekoret og hos mig. Da Jensen døde, blev der en tom plads blandt basserne i vort Kor, og den er jo ikke blevet udfyldt siden.

Sopranerne havde flere fortrinlige Stemmer, der var værd at høre på, og hvoraf enkelte synger endnu i Koret under Eske Nielsens Taktstok. Det kneb derimod med mellemstemmerne, Tenor og Alt, med Undtagelse af ganske enkelte desværre ustadige Medlemmer.

Først i 1921 fik Koret sine Love udformet og trykt, og det er vel nærmest på Grundlag af disse, at det nuværende Kor virker.

Det varede ikke længe efter Korets Oprettelse, før det gav sig i Kast med større Opgaver end de almindelige Sange, som for øvrigt var interessante nok, eftersom det var på et Tidspunkt, da mange nye Tekster og Melodier blev til. Omkring Juletid 1918 sendte Digterpræsten Uffe Birkedal mig Tekst eller rettere en Kantate, som han kaldte "Fred", Den første Verdenskrig var lige afsluttet, og Verden stod i Fredens Tegn. Den består både af Korsang, Solo, Recitation og Damekor. Hele Foråret 1919 og noget af Sommeren med skrev jeg Musikken til denne Kantate, og som vi så begyndte at indøve sidst på Året 1919 med Reservelæge Gulmann på Odder Sygehus som Solosanger. Arbejdet med den tog så godt som hele Vinteren. Men da de sønderjyske Festligheder i Sommeren 1920 blev afholdt rundt omkring i Landet, tog Dansk Kvindesamfunds Odder kreds Initiativet til Afholdelse af en smuk sønderjysk Festaften den 17. juli 1920. Ved denne blev Kantaten sunget for en stor offentlig Forsamling, og jeg tør nok sige, at den blev noget af en Succes. Senere blev Fredskantaten sunget flere Steder i Landet.

Foruden Sangkorets årlige Festaftener, finder jeg også Anledning til at nævne den store sønderjyske Basar i Året 1933, ved hvilken Lejlighed sønderjyske Sangere fra Nybøl under Ledelse af Lærer Berggreen sang meget smukt, og hvor også vi sammen med sønderjyderne, sang på en sådan Måde, at det vil huskes. Det er også værd at huske det meget smukke Skuespil, som Pastor Lykke skrev; Flaget. Det gjorde stor og fortjent Lykke; de sønderjyske Sangere spillede det senere nede i Sønderjylland.

Der kunne være Anledning til at nævne adskillige andre Festligheder, vi i Årenes Løb har haft i Sangkoret, navnlig Efterårssammenkomsterne, ved hvilke der af og til blev spillet Komedie af stedlige Kræfter, indstuderet af Fru M. Schou, men det vil føre for vidt.

Jeg husker ikke bestemt, hvilket År Købmand Kaaber døde, men det må have været midt i Tyverne. Hvem der så efter ham blev Formand for Koret kan ikke ses, da den gamle Protokol vistnok er bortkommet. Den nuværende Protokol stammer fra 1933, og af denne fremgår det, at koret må have holdt hvil i nogle år, idet det atter oprettes om kernen eller Resterne af det gamle Kor. - Til Formand valgtes Mejeribestyrer Bække, der virkede indtil November 1935, da han på Grund af stærk Optagethed måtte frasige sig Formandsskabet. I stedet valgtes Fru Alrø Iversen, der havde megen Interesse for Sang, og hun gjorde et stort Arbejde med at nedskrive Noder til Brug for Korets medlemmer og især med at indøve Sangene. Først i Januar 1937 fik Koret atter en ny Formand, Bestyrer Erik Eriksen, i hvem det har haft en overmåde interesseret og flittig Formand, en Mand, der arbejder uselvisk og alene for Sangens Skyld, og han har altid været at finde der, hvor Sangen har lydt. Han er stadig Formand, og han gør sikkert den Dag i Dag et fortrinligt Arbejde for at holde sammen på Koret. Nok kan han blive gram i Hu, men Sangerne med deres forskellige Meninger er heller ikke let at holde Styr på. At han stadig sidder som Formand, er imidlertid et eklatant Vidnesbyrd om, at Sangerne er tilfreds med hans styre.

Hvornår Realskolelærer Eske Nielsen indmeldte sig i Sangkoret, husker jeg ikke, men i ham fik vi en sikker og prægtig Sanger, der senere ofte er blevet brugt som Solosanger. Han var for øvrigt kendt med at dirigere et Sangkor, og når jeg ikke var rask nok til at kunne klare en øvelsesaften, var han altid villig til at træde i mit sted. Jeg fandt det naturligt, da jeg var syg, at overlade Hvervet som Dirigent for det bl. Sangkor til Eske Nielsen, og han har siden da udført dette Hverv med stor Dygtighed.

Det var med blandede Følelser, jeg trak mig tilbage fra Arbejdet med Sangkoret, jeg elskede dette Arbejde og gør det den Dag i Dag. Et Korsangsarbejde, der har strakt sig over godt 30 År, hvoraf de 20 i Odder, skiller man sig ikke fra, uden at det gør ondt i ens Sind. Der er så mange lyse Minder om festligt Samvær og om nye Melodier af Laub, Carl Nielsen, Thorv. Aagaard, Oluf Ring o.fl. det glædede mig også at høre mine egne melodier blive sunget, og her tænker jeg navnlig på "Jeg ved et Land", "Monikas Aftensang" den sidste med Orkester, Jagtsangen og Fredskantaten, men bortset fra disse følelsesbetonede Ord, er jeg sikker på, at jeg gjorde rigtigt i at træde fra, da Koret netop trængte til at komme ind i et mere stabilt Leje.

Til Slut ønsker jeg i 25-Aaret for Odder bl. Sangkors beståen, at det må få en lang Levetid, at det må få Lov til at gøre en god dansk Sangergerning her i Odder, og endelig at Folk vil slutte Kreds om det og ligesom på den måde give det Mod og Kraft til at fortsætte.

Af Skolebestyrer Thorv. Madsen